ὠνομάσθην

ὠνομάσθην
ὀνομάζω
speak of by name
plup ind mp 3rd dual
ὀνομάζω
speak of by name
aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic)
ὀνομάζω
speak of by name
aor ind pass 1st sg
ὀνομάζω
speak of by name
plup ind mp 3rd dual (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”